zimborex.be
Home » Horeca » Frywatcher

Frywatcher – Uw frituurkosten tot 50 % reduceren en ook nog eens energie besparen
Tot 50% besparen op frituurkosten
De Frywatcher is ontwikkeld op basis van een gepatenteerde technologie die nu in de HORECA revolutionair wordt toegepast. Door de inzet van de Frywatcher, vindt er veel minder oxidatie plaats en ontstaan er minder peroxiden. Hierdoor wordt de kwaliteit en de levensduur van de olie verlengd tot wel 50%!
Boven een bepaalde waarde van het AV(Anisidine Value) / TPM (Total Polar Materials), dient de olie vervangen te worden wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Denk hierbij aan de kosten van olie, verwijdering en reiniging. De Frywatcher zorgt ervoor dat dit AV / TPM nivea laag blijft. Hoe lager de AV / TPM, des te beter de kwaliteit van de frituurolie.  Daarnaast wordt door de Frywatcher het water in de olie verspreid in kleinere clusters. Dit verhoogt de verdamping van water en vermindert onaangename dampen. Met minder water in de olie, wordt de warmte-overdracht binnen de olie sterk verbeterd en kan de frituur temperatuur worden verlaagd. Dit bespaart niet alleen energie, maar ook hierdoor wordt de levensduur van de olie nog eens extra verlengd. Oxidatie van olie is immers sterk afhankelijk van de temperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe minder oxidatie – hoe langer de levensduur. Bovendien, en dat is zeer belangrijk, als er meer water verdampt, zal de hoeveelheid water en olie dat de frituur binnendringt minder zijn. Dit levert nog eens een extra olie besparing op en daarnaast knapperige, beter smakende producten.